INŻYNIERING, INSTALACJA I ROZRUCH

Historia
ITEK AS to firma inżynierska z naciskiem na wiedzę i doświadczenie. We współpracy z naszymi dostawcami i partnerami posiadamy wyjątkowe wspólne kompetencje. Nasi pracownicy to technicy oraz inżynierowie. Mają wykształcenie i doświadczenie zawodowe w kilku dziedzinach, takich jak branża morska, elektryczna, energetyczna, HVAC, wodociągi i urządzenia sanitarne oraz przemysłowa inżynieria mechaniczna. To sprawia, że ITEK jest dobrze przygotowany do poniesienia pełnej odpowiedzialności za złożone i wymagające zadania.

Prosjektering installasjon og oppstart installasjon

Instalacja

Sieć dostawców:
Analizy i prace projektowe:
Wszystkie wymagania są określane przez samego klienta, ale ITEK chce być wymagającym dostawcą i partnerem w projektowaniu systemów. Jesteśmy bardziej niż chętni do podejmowania wyzwań, krytycznych uwag i aktywnego udziału w procesie analizy i projektowania, aby zrozumieć problem i zaoferować najlepsze możliwe rozwiązanie; jaki jest proces, jaka jest temperatura, jaki rodzaj pyłu, ile, jak długo, jak często, jakie możliwości, jak kontrolować, jakość materiału itp.

Nasi wykwalifikowani koledzy w Norwegii i Polsce mogą pomóc w:

 • ankietowaniu i mapowaniu potrzeb
 • Skanowaniu 3D obiektów w celu zapewnienia dokładnych pomiarów i uniknięcia błędów
 • Modelach i rysunkach 2D i 3D (CAD / Revit), mamy dedykowanych projektantów technicznych
 • ocenie technicznej rozwiązań i wykonaniu badań lokalizacyjnych
 • analizie rentowności i wnioskach o dotacje rządowe (Enova itp.)

Oferta:
Nasze oferty charakteryzują się zrozumieniem zadania. Są przemyślane i skupiają się na tym, co klient może zyskać, odzwierciedlają sumę wartości technicznej, funkcjonalności, żywotności, inwestycji i kosztów przez cały okres użytkowania.

Prosjektering installasjon og oppstart oppstart

Rozruch

Zamówienie:
Każde zamówienie ma wysoki priorytet i musi być potwierdzone pisemnym przyjęciem zamówienia i formalną umową. Ma to na celu zapewnienie zgodności planu dostaw klientów i dostawców. Realizacja zamówienia jest zabezpieczona dokładną pracą i wydajnym systemem kontroli jakości.

Dostawy produktów:
Wszystkie produkty są dostarczane ze standardową dokumentacją, jeśli nie uzgodniono innaczej. Ponadto chcemy wspierać naszą wiedzą o produktach, a nasi inżynierowie zawsze chętnie odpowiadają na pytania telefonicznie, e-mailem lub na miejscu po wcześniejszym umówieniu.

Prace instalacyjne
ITEK dostarcza systemy i instalacje, które mogą być oparte na różnych modelach. Jak na przykład:

 • Dostawa i montaż mechaniczny
 • i / lub dodatkowe prace elektryczne, konstrukcyjne, budowlane etc.
 • Dostawy pod klucz wraz z uruchomieniem
 • W komplecie z dokumentacją DTR

Serwis i obsługa posprzedażowa:
W celu zapewnienia optymalnych warunków pracy, niskich kosztów eksploatacji, prawidłowej funkcjonalności i utrzymania gwarancji, ITEK oferuje zarówno:

 • Oryginalne części zamienne
 • Okresowe przeglądy

Aby uzyskać więcej informacji, przejdź do Serwisu i obsługo posprzedażowej

ITEK może dostarczać instalacje pod klucz z pełną odpowiedzialnością od jednego dostawcy!