SERWIS ORAZ OBSŁUGA POSPRZEDAŻOWA

Service og ettermarked Illustrasjon

Nasz cel
Chcemy, aby nasze produkty, systemy i projekty przyczyniły się do:

  • Zminimalizowania czasu przestoju
  • Wydłużenia żywotności
  • Zoptymalizowania warunków pracy przez cały okres użytkowania
  • Niskich i kontrolowanych kosztów konserwacji

W konsekwencji tych celów ITEK oferuje części zamienne i usługi serwisowe dla wszystkich naszych zamówień.

Części zamienne
Bez wyjątku oferujemy oryginalne części zamienne do wszystkich naszych projektów. Zapewnia to gwarancję oraz utrzymanie prawidłowych parametrów pracy. Możemy również znaleźć alternatywne części zamienne do „starych” projektów, gdzie oryginalne części zamienne są niemożliwe lub trudne do znalezienia. Nasz system kontroli jakości zapewnia jakość każdej dostarczanej przez nas części zamiennej.

Ettermarked Temperatur og Vibrasjonsmalinger Prosessvifte vifte lager og motor

Pomiary temperatury i drgań wentylatora procesowego

Serwis techniczny

Oferujemy usługi serwisowe dla pojedynczych elementów i dla całych systemów. Dzięki umowie serwisowej ITEK przejmuje pełną odpowiedzialność za regularność i historię serwisu sprzętu będącego częścią umowy. Ten rodzaj umowy serwisowej świadczony jest w kilku wariantach: raz w roku, dwa razy w roku lub na żądanie klienta (z zachowaniem maksymalnego czasu reakcji do 3 dni roboczych). Tego rodzaju usługi możemy zaoferować wszystkim naszym klientom na lądzie lub na morzu, zarówno w kraju, jak i za granicą. Najczęstsze obszary produktowe, w których wykonujemy usługi serwisu technicznego to:

  • Przemysłowe systemy filtracyjne; monitorowanie parametrów pracy, ostrzeganie o odchyleniach, wymianie części, testowanie funkcji sterujących, stan elementów sterujących, prowadzenie rejestru historii obsługi
  • Systemy odciągu wiórów; wymiana filtrów i innych zużywających się części, sterowanie funkcjami automatycznymi, prowadzenie rejestru historii obsługi
  • Odkurzacze centralne; wymiana filtrów w odpowiednim czasie, kontrola i regulacja parametrów pracy, kontrola wycieków, historia serwisu
  • Systemy pomp ciepła; wymiana filtrów, czyszczenie sit, sterowanie funkcjami automatycznymi, kontrola wycieków, historia serwisowa
  • Systemy chłodzenia i odzysku ciepła; (jak dla systemów pomp ciepła)
  • Duże wentylatory przemysłowe; kontrola drgań wentylatora, wirnika i łożyska, monitorowanie temperatury, kontrola i wyważanie wirnika, osiowanie, historia serwisowa

Skontaktuj się z nami